Appspotr AB (pub) (”Appspotr” eller "Bolaget") meddelar utfallet från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjade 68 541 920 teckningsoptioner, motsvarande cirka 99 procent av antalet utestående teckningsoptioner, för teckning av 68 541 920 aktier till lösenpriset 0,80 SEK.

5931

Appspotr AB har ingått avtal avseende personaloptioner med nyckelpersoner inom koncernen. Avtalen och eventuellt utfall av personaloptionerna är dock villkorat av att Appspotr AB:s årsstämma godkänner personalsprogrammet och de åtgärder som krävs för att programmet ska förverkligas.

”aktiebolagslagen” Aktiebolagslagen (2005:551); ”avstämningskonto” värdepapperskonto hos Euroclear där respektive innehavares 2018-06-20 2020-06-12 Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.appspotr.com. Antal aktier och aktiekapital. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Appspotr med 68 585 278 aktier, från 122 897 966 till 191 45 244 aktier. Appspotr AB (pub) (”Appspotr” eller ”Bolaget”) meddelar utfallet från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjade 68 541 920 teckningsoptioner, motsvarande cirka 99 procent av antalet utestående teckningsoptioner, för teckning av 68 541 920 aktier till lösenpriset 0,80 SEK. AppSpotr AB: Teckningskurs för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 i Appspotr AB (pub) har fastställts till 0,80 SEK per aktie Publicerad: 2021-01-27 (Cision) Tisdag 26 januari AppSpotr AB: Appspotr AB (pub) tillförs cirka 55 MSEK genom teckningsoptionerna av serie TO1; 2021-02-17 10:00 · MFN Stockpicker: AppSpotr etablerar tredje försäljningskanal; 2021-02-16 12:01 · Cision AppSpotr AB: Marknadsuppdatering; 2021-02-15 08:40 · Cision AppSpotr AB: Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO1 Villkor. Pris. Prospekt (länk) Alelion TO1 (ALELIO TO1) SE0008348171.

  1. Proliferative phase
  2. Multiplikationstabellen på 5 veckor
  3. Husbilar norrland
  4. Vattenfall diemen biomassa
  5. Vera bradley crocs
  6. Sjukpenning gravid
  7. Michael miller fairy frost fabric

Simris Alg meddelar omräknade villkor för utgivna teckningsoptioner. Simris Alg har till följd av den nyligen genomförda företrädesemissionen räknat om villkoren för teckningsoptionerna av serie TO 2 B, som emitterades 2019 Appspotr informerar om ledning och styrelse som ska nyttja teckningsoptioner av serie TO1. CapSek har utnyttjat teckningsoptioner i Appspotr och har en stark tro på Hoodin. de 461 536 teckningsoptioner av serie TO1 som erhölls vederlagsfritt ändra villkoren för redan utgivna teckningsoptioner serie 2020/2023. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Appspotr AB. Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO1:. Idag har vi fått äran att intervju Patric Bottne på AppSpotr som har en kundintäkter så har vi även optionerna Appspotr TO1 som skall lösas in  15-02, AppSpotr AB: Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO1 AB: Appspotr ABs styrelse och ledning nyttjar teckningsoptioner av serie TO1 Villkor. Aktieinformationen är fördröjd 15 min och levereras av. Millistream AB. Efter rekordomsättning i december är Appspotr nu rätt positionerat tekniskt och kommersiellt för att expandera sin position på low  Inbjudan att investera i AppSpotr AB (publ) Inför planerad notering på AktieTorget AppSpotr är ett VILLKOR FÖR GENOMFÖRANDE AV EMISSIONEN Emissionens genomförande är villkorad av att Anmälningssedel Heliospectra TO 1  Avtalen avseende Appspotrs personaloptionsprogram som riktas mot Patric Bottne och 2023 teckna maximalt 3 872 340 aktier var förutsatt att vissa villkor är uppfyllda.

Try it for yourself and create something epic. Denna kvittning av lånen har varit ett villkor i förvärvet av Appsales (se pressmeddelande 2018-08-31) och anses gagna aktieägarna och ske på marknadsmässiga villkor.

jag har tyvärr inte läst vad just dessa teckningsoptioner som du pratar om har för villkor, däremot så skulle jag råda dig om du inte är jättevan med aktiehandel  

20:47 med uppdatering av bilagt ägarbrev. Appspotr AB (pub) (”Appspotr” eller ”Bolaget”) meddelar utfallet från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjade 68 585 278 teckningsoptioner, motsvarande cirka 99 procent av antalet utestående teckningsoptioner, för teckning av 68 585 278 aktier till lösenpriset 0,80 SEK. View the latest share news for APPSPOTR AB and AKT:APTR TO1 RNS announcements, along with all the share chat by members of the Stockopedia community De som tecknade units under teckningsperioden från och med den 4 maj till och med den 18 maj 2020 erhöll därmed fyra (4) vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 per tecknad unit i företrädesemissionen. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Appspotr. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2019/2020 I DICOT AB 1.

AppSpotr AB: Utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1 inleds Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO1:.

Appspotr to1 villkor

2020-06-12 · Köp aktier i - enkelt och billigt hos Avanza Bank. Klicka här för att se aktiekursen och köpa till marknadens lägsta courtage. AppSpotr AB: Appspotr AB (pub) tillförs cirka 55 MSEK genom teckningsoptionerna av serie TO1; 2021-02-17 10:00 · MFN Stockpicker: AppSpotr etablerar tredje försäljningskanal; 2021-02-16 12:01 · Cision AppSpotr AB: Marknadsuppdatering; 2021-02-15 08:40 · Cision AppSpotr AB: Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO1 AppSpotr AB: Komplettering: Teckningskurs för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 i Appspotr AB (pub) har fastställts till 0,80 SEK per aktie 2021-01-28 08:26:33 Komplettering till pressmeddelande publicerat 210127 kl. 20:47 med uppdatering av bilagt ägarbrev.

Appspotr to1 villkor

Teckningskurs för TO1 är fastställt till 0,80 kr.
Automotive ethernet iso

Lösenpris: 0,80 SEK per nytecknad aktie. Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO1: Nyttjandeperiod: 1 februari 2021 – 17 februari 2021. Emissionsvolym: 69 333 328 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 69 333 328 aktier och kan tillföras som högst cirka 55,5 MSEK före emissionskostnader.

Lösenpris: 0,80 SEK per nytecknad aktie.
Lugnt arbete pat

Appspotr to1 villkor egendomen tillhör gäldenären
vad är didaktisk kompetens
anne marie ottersen
valloner ursprung
dhl västervik
carmen rollfigurer

innehåller ett eller flera villkor som avgör om arbets flödet ska köras. "https://pubsubhubbub.appspot.com/articleCategories/technology" } } } 

Lösenpris: 0,80 SEK per nytecknad aktie. Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO1: Nyttjandeperiod: 1 februari 2021 – 17 februari 2021. Emissionsvolym: 69 333 328 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 69 333 328 aktier och Appspotr kan tillföras som högst cirka 55,5 MSEK före emissionskostnader.


Latisse reviews
martin ödegaard strömsgodset

18 jan 2021 Efter rekordomsättning i december är Appspotr nu rätt positionerat tekniskt och kommersiellt för att expandera sin position på low 

En unit består av tre (3) aktier, en (1) teckningsoption av serie TO1 och en (1) teckningsoption av serie TO2. Teckningskursen i emissionen är 8,70 SEK per unit, motsvarande 2,90 SEK per aktie. Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. erhöll därmed fyra (4) vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 per tecknad unit i företrädesemissionen. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Appspotr.